View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ
Title:
Օդերևութաբանական կայանի վերանորոգման և անտառպուրակի ստեղծման աշխատանքներ
Title (EN):
Construction works
Title (RU):
Ремонтные работы метеостанции и Организация лесопарка
CfT Id:
ՀՀ-ԲԾ-Ա-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/14
CFT Unique ID:
2021/null/4
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Օդերևութաբանական կայանի վերանորոգման և անտառպուրակի ստեղծման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CPV Codes:
45111460-[en] լանդշաֆտային աշխատանքներ պուրակների համար
45611300-[en] այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
01/03/2021 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
07/02/2021 18:26 - 24/02/2021 12:00
Tenders Opening Date:
01/03/2021 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
1-ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի օդերևութաբանական կայանի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
2-ՀՀ Շիրակի մարզի Վարդաքար համայնքում 2 հա անտառպուրակի կազմակերպում
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
07/02/2021 18:36
Date of Awarding: