Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/118 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing goods for the computer equipment, /laser cartridge, printer laser/ of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретению компьютерного оборудования для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/118
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/118 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30232110-լազերային տպիչներ
30237310-տառատեսակներով քարթրիջներ տպիչների համար
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
10/06/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
03/06/2019 12:25 - 05/06/2019 11:00
Tenders Opening Date:
10/06/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] 1. տառատեսակներով քարթրիջներ տպիչների համար
Lot Name(2)
[2] 2. լազերային տպիչներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
03/06/2019 12:35
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement on procurement of Providing goods for the computer equipment, /laser cartridge, printer laser/ of the Yerevan municipality haytararutyun eng.doc EN
N/A приглашение приглашение.docx RU
N/A Հրավեր հրավեր.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4915284_1.xml N/A EN