Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/173 ծածկագրով զրուցատաղավարների ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing pavilion for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приглашение о запросе котировок по приобретению беседок для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/173
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/173 ծածկագրով զրուցատաղավարների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45221153-հավաքովի կառույցների տեղադրման ― մոնտաժման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
07/08/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
31/07/2019 14:42 - 02/08/2019 11:00
Tenders Opening Date:
07/08/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] զրուցատաղավար մեծ
Lot Name(2)
[2] զրուցատաղավար փոքր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
31/07/2019 14:50
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement on procurement of Providing pavilion for the needs of the Yerevan municipality haytararutyun eng.doc EN
N/A приглашение ПРИГЛАШЕНИЕ.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր.docx HY
N/A նկարագիր, схема nkar.PDF HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5126808_1.xml N/A EN