Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/21 Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ հիմնարկների աշխատակիցների համար «Առողջության ապահովագրություն» փաթեթի ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing a contract for provision of for “Health Insurance” package for employees of Yerevan Municipality
Title (RU):
код EQ-BMTsDzB-20/21 приобретение пакета «Медицинское страхование» для работников мэрии Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/21
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/21 Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ հիմնարկների աշխատակիցների համար «Առողջության ապահովագրություն» փաթեթի ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
66511120-առողջության ապահովագրման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
03/02/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
24/12/2019 11:05 - 29/01/2020 11:00
Tenders Opening Date:
03/02/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
24/12/2019 11:26
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement on procurement of Providing a contract for provision of for “Health Insurance” package for employees of Yerevan Municipality eng.doc EN
N/A приглашение приглашение.docx RU
N/A Հրավեր ՀՐԱՎԵՐ.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5607725_1.xml N/A EN