Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/131 ծածկագրով Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորանքի (տեղադրումով) ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing Trash can, Swing, Linear swing, Set of children’s games/ slides and swings /4-seater rotating game device, Gazebo with table /type 1/, Arbor with a table /type 2 for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приглашение об процедуре котировок по приобретению товаров для обустройства улиц, площадей и садов административного района Ачапняк г. Ереван (с установкой для нужд Мэрии г. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/131
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/131 ծածկագրով Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորանքի (տեղադրումով) ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
34921440-թափոնների ― աղբի տարաներ ― աղբամաններ
37531200-մանկական խաղահրապարակների սարքեր
37531210-մանկական խաղահրապարակների ճոճանակներ
37531230-մանկական խաղահրապարակների կարուսելներ
37531240-մանկական խաղահրապարակների սահարաններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
06/04/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
26/03/2020 14:41 - 01/04/2020 11:00
Tenders Opening Date:
06/04/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
7
Lot Name(1)
[1] 1. Աղբաման
Lot Name(2)
[2] 2. Ճոճանակ
Lot Name(3)
[3] 3. Գծային ճոճոնակ
Lot Name(4)
[4] 4. Մանկական խաղասառքերի կոմպլեկտ /սղարան և ճոճոնակ/
Lot Name(5)
[5] 5. 4 տեղանոց պտտվող խաղասարք
Lot Name(6)
[6] 6. Զրուցարան սեղանով /տիպ 1/
Lot Name(7)
[7] 7. Զրուցարան սեղանով /տիպ 2/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
26/03/2020 14:53
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement on procurement of Providing Trash can, Swing, Linear swing, Set of children’s games/ slides and swings /4-seater rotating game device, Gazebo with table /type 1/, Arbor with a table /type 2 for the needs of the Yerevan municipality eng.doc EN
N/A приглашение Приглашение.docx RU
N/A Հրավեր ՀՐԱՎԵՐ.docx HY
N/A նախագծեր nachagits.PDF HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5988018_1.xml N/A EN