Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/15 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևանի բազմաբնակարան շենքերի համար վերելակների (տեղադրումով և սպասարկմամբ) ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing of elevators (installation and maintenance) of Yerevan apartment buildings for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приобретение лифтов для многоквартивных домов с устоновкой и техническим обслуживанием для нужд мэрии Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/15
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/15 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևանի բազմաբնակարան շենքերի համար վերելակների (տեղադրումով և սպասարկմամբ) ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
42414700-վերելակներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
13/05/2020 15:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
02/04/2020 11:22 - 08/05/2020 15:00
Tenders Opening Date:
13/05/2020 15:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
6
Lot Name(1)
[1] 1. Ավան, Նոր Նորք վարչական շրջանների վերելակների ձեռքբերում (տեղադրումով) և սպասարկումով
Lot Name(2)
[2] 2. Կենտրոն վարչական շրջանի վերելակների ձեռքբերում (տեղադրումով) և սպասարկումով
Lot Name(3)
[3] 3. Էրեբունի, Շենգավիթ վարչական շրջանների վերելակների ձեռքբերում (տեղադրումով) և սպասարկումով
Lot Name(4)
[4] 4. Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի վերելակների ձեռքբերում (տեղադրումով) և սպասարկումով
Lot Name(5)
[5] 5. Քանաքեռ Զեյթուն, Արաբկիր վարչական շրջանների վերելակների ձեռքբերում (տեղադրումով) և սպասարկումով
Lot Name(6)
[6] 6. Դավթաշեն, Աջափնյակ վարչական շրջանների վերելակների ձեռքբերում (տեղադրումով) և սպասարկումո
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
02/04/2020 13:23
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement on procurement of Providing of elevators (installation and maintenance) of Yerevan apartment buildings for the needs of the Yerevan municipality eng.doc EN
N/A приглашение Приглашение.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6009202_1.xml N/A EN