Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ
Title:
«ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀ-ԱՇՁԲ-21/80» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր/ հողաբարելավման աշխատանքների ձեռքբերում
Title (EN):
tender for the purchase of land reclamation works
Title (RU):
Тендер на приобретение работ по мелиорации
CfT Id:
ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀ-ԱՇՁԲ-21/80
CFT Unique ID:
2021/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
հողաբարելավման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45111310-հողաբարելավման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
22/12/2021 12:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
15/12/2021 19:08 - 17/12/2021 12:30
Tenders Opening Date:
22/12/2021 12:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
15/12/2021 19:19
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Notice NOTICE.docx EN
N/A П8иглашение ОБЪЯВЛЕНИЕ.docx HY
N/A Приглашение ОБЪЯВЛЕНИЕ.docx RU
N/A Հայտարարություն և հրավեր Հրավեր.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_7910137_1.xml N/A EN