View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/83 Երևան քաղաքի հրշեջ-փրկարար ջոկատի Մալաթիա-Սեբաստիա բաժնի հ. 4 շենքի նորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приобретения работ по ремонту здания пожарно-спасательного отряда №4 районного отдела Малатия-Себастия г. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/83
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի հրշեջ-փրկարար ջոկատի Մալաթիա-Սեբաստիա բաժնի հ. 4 շենքի նորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45461100-[en] շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
12/07/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
04/07/2019 12:13 - 07/07/2019 10:00
Tenders Opening Date:
12/07/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
04/07/2019 12:22
Date of Awarding: