View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում գտնվող աստիճանների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/162
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/162
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում գտնվող աստիճանների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/162
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
26/08/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/08/2019 09:55 - 21/08/2019 11:00
Tenders Opening Date:
26/08/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
5
Lot Name(1)
[1] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /Սարյան 24 ա շ./
Lot Name(2)
[2] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /Սարյան 4 շ/
Lot Name(3)
[3] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /Գր. Լուսավորիչ 15, 17 շ/
Lot Name(4)
[4] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /Սարյան 36 շ/
Lot Name(5)
[5] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ /Այգեստան 11փ/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
19/08/2019 10:10
Date of Awarding: