View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում գտնվող աստիճանների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/196
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/196
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում գտնվող աստիճանների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/196
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/10/2019 11:45
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/10/2019 10:45 - 13/10/2019 11:45
Tenders Opening Date:
18/10/2019 11:45
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
10/10/2019 11:00
Date of Awarding: