Добро пожаловать в ARMEPS

Инструмент оформления заявок

Если вы участник из РФ, вы можете подписать документы по этой ссылке.


Հարգելի գործընկեր Ձեր գործունեության ոլորտի վերաբերյալ հայտարարվող ընթացակարգերի մասին տեղեկատվությունը էլ-փոստի միջոցով ստանալու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ «ՏՕ-ի տնօրինություն» բաժնում «Խմբագրել ԳԸԲ կոդերը» ենթաբաժնում ընտրել համապատասխան ոլորտները:

Преимущества
  • В системе ARMEPS тендерные документы доступны пользователям для просмотра и скачивания.
  • Упрощен процесс онлайн представления (с извещением о получении) и закачивания документов.
  • История событий представляет поставшику всю обновленную информацию о процессе закупок.
  • Нет необходимости в поручении доставки документов третьим лицам.
  • Предоставляется больше времени на подготовку ответа. При отправке документов в электронном виде участник тендера экономит время и ресурсы на заполнение ответов.
Поставщики
Все поставщики, заинтересованные в участии в тендере, должны быть зарегистрированы в ARMEPS.

Данная система предоставляет безопасный метод заполнения и представления ценовых предложений в электронном виде.
Внимание: Поставщикам нет необходимости в выражении заинтересованности для просмотра докуметов, относящихся к Открытию Тендера. В то же время, для получения сведений об открытых закупках Поставщик должен выразить свою заинтересованность для включения его в распределительный список. В противном случае, Покупатель не несет ответственности за исключение Поставщика из распределительного списка.